Logo Veleučilište Baltazar Zaprešić

Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić

Veleučilište Baltazar Zaprešić osnovano je 2001. godine i ima status neprofitnog visokog učilišta s pravom javnosti. Na glavnoj lokaciji u Zaprešiću Veleučilište raspolaže s 10 suvremenih i potpuno tehnički opremljenih predavaonica, 3 informatičke učionice, 20 nastavničkih kabineta, knjižnicom s više od 12.000 svezaka. Na dislociranim lokacijama Biograd na Moru, Osijek i Zagreb Veleučilište raspolaže s više od 11 predavaonica, 3 informatičke učionice i 23 nastavnička kabineta te ostalim prostorima koji nisu namijenjeni nastavi.

Veleučilište Baltazar Zaprešić posjeduje operativne, tehničke i stručne kapacitete te je do sada uspješno proveo projekte kao partner i prijavitelj, od kojih navodimo 2 posljednja:

0
Studenata
0
Nastavnog i nenastavnog osoblja
0
Veleučilište
Grad Zaprešić

GRAD ZAPREŠIĆ – PARTNER NA PROJEKTU

Partner na projektu je Grad Zaprešić koji je odabran zbog dosadašnje uspješne suradnje u EU projektima i organizaciji stručne prakse za studente Veleučilišta Baltazar Zaprešić te kao institucija koje će u projektu sudjelovati u:

  • povezivanju studenata i poslodavaca jer grad Zaprešić ima tvrtke u svom vlasništvu u kojima će se provoditi stručna praksa
  • u prostorijama grada održat će se radionica za edukaciju poslodavaca–mentora
  • sudjelovat će u edukaciji poslodavaca – mentora
  • sudjelovat će u organizaciji i održavanju Tjedna karijera.

Grad Zaprešić je sudjelovao u provedbi mnogih EU projekata, ovdje navodimo nekoliko:

  1. Prijavitelj na projektu „Novo ruho Novih dvora“ – EFRR, (vrijednosti 4.855.638,00 kn; 2014. – 2018.)
  2. Prijavitelj na projektu „Znanje svima“ – ESF, (vrijednosti 3.986.558,40 kn; 2017. – 2021.)