Praksom do veće zapošljivosti

Praksom do veće zapošljivosti –
obrazovanje temeljeno na iskustvu

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda
te njegova ukupna vrijednosti iznosi 2.868.613,96 kuna.

Iznos EU potpore: 100% ukupne vrijednosti projekta

Provedbom projekta “Praksom do veće zapošljivosti – obrazovanje temeljeno na iskustvu“ unaprijedit će se stručna praksa na dvama stručnim preddiplomskim studijima i četirima specijalističkim diplomskim studijima Veleučilišta Baltazar Zaprešić, uvest će se terenska nastava na sve studijske programe, provest će se edukacija nastavnika-mentora i poslodavacamentora te će se unaprijediti Karijerni centar Veleučilišta.

Unaprijedit će se nastavničke kompetencije 28 nastavnika i nenastavnog osoblja u mentoriranju te kompetencije 15 poslodavaca u praćenju i vrednovanju studenata. Unaprijedit će se Karijerni Centar koji će provoditi organizaciju stručne prakse, povezivati studente i poslodavce i osigurati podršku studentima tijekom studiranja. Time će studenti za vrijeme studija steći osnovne kvalifikacije za obavljanje jednostavnih poslovnih procesa, što će im pomoći kod budućeg zapošljavanja.

0
Studenata
0
Nastavnog i nenastavnog osoblja
0
Veleučilište

ISTAKNUTI POSLODAVCI PARTNERI