Praksom do veće zapošljivosti

Projektni tim formiran radi osiguranja uspješne provedbe projekta

Nastavnici

Nenastavno osoblje

Projektom će se unaprijedit kvaliteta stručne prakse te će se izraditi silabusi i definirati ishodi učenja stručne prakse za 6 studijskih programa Veleučilišta Baltazar Zaprešić. Svi sudionici projekta će kroz projektne aktivnosti povećati svoje kompetencije, a kroz stručno usavršavanje u mentorstvu doprinijeti povećanju radnog iskustva svojih studenata, dok će se pozitivni učinci multiplicirati na najmanje 40 dodatnih nastavnika.

PROJEKTNI TIM

Ivan Ružić

“Obrazovanje koje uključuje praktičnu primjenu znanja je preduvjet za uspješno uključivanje na tržište rada. Jačanjem i unaprjeđivanjem modela stručne prakse, studenti Veleučilišta Baltazar će imati mogućnost stjecanja kompetencija temeljnih na work-based learning modelu, što uvelike pridonosi jačanju njihove konkurentnosti i buduće zapošljivosti.”


doc. dr. sc. IVAN RUŽIĆ, prof. v. š.
Petra Popek Biškupec

“Ovim projektom Veleučilište Baltazar pomaže studentima da lakše zakorače u svijet rada. Povezujući poslodavce, studente i mentore, Veleučilište unapređuje i kompetencije studenata i vlastite studijske programe, čineći ih tržišno atraktivnijima. Projekt će omogućiti studentima da osim teorijskih znanja, steknu uvid u stvarno radno okruženje i organizacijske zahtjeve poslodavaca.


dr. sc. PETRA POPEK BIŠKUPEC, v. pred.
Suzana Herman
“Praksa omogućuje studentima da nauče sve o kulturi na radnom mjestu, odnosima sa zaposlenicima i strukturi vodstva, a stečeno iskustvo pomaže im da s većom lakoćom izvršavaju svoje zadatke na prvom profesionalnom poslu.”


SUZANA HERMAN, mag. oec., pred.
“Posjedovati praktična znanja je imperativ svakog studenta, a ujedno i ulaznica u svijet rada. Projektom stručna praksa omogućiti će se stjecanje seta vještina prijeko potrebnih za daljnji razvoj karijere.”


dr. sc. ANA SKLEDAR ĆORLUKA, pred.

“Čvrsto vjerujem da temeljni smisao studija nije stvaranje prilika studentima, nego studenti koji stvaraju prilike na tržištu, a stručna praksa kao iskustveni model značajno doprinosi proaktivnosti pojedinca i kreaciji novih vrijednosti kojoj težimo.”


IVANA LACKOVIĆ, univ. spec. oec., v. pred.

“Stručna praksa ima iznimnu važnost za IT studij jer omogućava primjenu teorijskih znanja i stjecanje iskustva kao pripremu za buduće zaposlenje. Studenti na praksi imaju priliku vidjeti kako stvari funkcioniraju u poslovnom okruženju, te steći dodatna znanja, vještine i radne navike,koje će im uvelike koristiti u budućem radu.”


dr. sc. ALISA BILAL ZORIĆ, v. pred.
Kristijan Čović

“Koristi od stručne prakse su višestruke. Usmjerenost na rješavanje novih problema kroz kritičko razmišljanje, komunikaciju i suradnju studente će pripremiti za buduću karijeru, dok će poslodavcima omogućiti prepoznavanje motiviranih radnika čija znanja, kreativnost, prilagodljivost i entuzijazam mogu generirati nove vrijednosti za organizaciju.”


mr. sc. KRISTIJAN ČOVIĆ, v. pred.
Matej Galić

“Kvalitetna stručna praksa je jedna od ključnih kompetencija koju poslodavci prepoznaju kod studenata odnosno budućih zaposlenika.”


dr. sc. MATEJ GALIĆ, prof. v. š.
Karlo Jurač

“Realizacijom projekta Praksom do karijere unaprijedit će se i proširiti aktivnosti Karijernog centra Veleučilišta Baltazar Zaprešić, s ciljem povezivanja poslodavaca i studenata kroz elemente stručne prakse, te koordinacija iste. Organizacijom gostujućih predavanja, tribina i okruglih stolova, obilježavanjem značajnih obljetnica Veleučilišta te ostalim aktivnostima Karijernog centra učvrstit će se i proširiti suradnja sa širokom mrežom naših alumnia.”


KARLO JURAČ, struč. spec. oec., pred.
Stjepan Lacković

“Smatram da se iznimna postignuća na radnome mjestu mogu postići samo kada čovjek radi ono što voli. Stručna praksa iznimna je prilika da se studenti okušaju u poslu za koji se obrazuju, u poslu o kojem su sanjali, u poslu koji će im omogućiti da u potpunosti iskoriste sve svoje kreativne potencijale. U to smislu, upravo je stručna praksa iznimno važan korak prema ostvarenju onoga što je jedna osoba oduvijek htjela postati.”


dr. sc. STJEPAN LACKOVIĆ
Josip Kereta

“Provođenjem ovog projekta Veleučilište Baltazar Zaprešić će približiti svojim studentima izazove poslovne prakse u području upravljanja u poduzećima.”


dr. sc. JOSIP KERETA, prof. v. š.

“Stručna praksa omogućuje studentima da dugoročno ulažu u sebe stjecanjem iskustva i učenjem novih vještina. Na taj način studenti imaju prednost na tržištu rada u odnosu na kandidate bez iskustva.”


MAJA BULJAT, mag. oec., v. pred.
Iwana Habuš

“Ovim projektom omogućiti će se studentima stjecanje kvalitetnih prvih radnih iskustava i potencijalnih daljnjih zapošljavanja.”


IWANA HABUŠ, struč.spec.oec.
Marijana Šestan

“Stručna praksa, odnosno njena kvaliteta bitna je kako za studenta tako i za poslodavca kod stjecanja radnog iskustva i mogućnosti daljnjeg zapošljavanja.”


MARIJANA ŠESTAN